Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije, po novem obvezno prevzemajo elektronske bolniške liste za svoje zaposlene na spletnem portalu SPOT (http://spot.gov.si), in sicer za začasno zadržanost od dela od 01.02.2020 dalje, zato jih zaposlenim ni več potrebno dostavljati svojemu delodajalcu. Izjema so tisti zavarovanci, za katere je določeno, da osebni zdravnik tudi po navedenem datumu izstavi bolniški list v papirnati obliki. Ti zavarovanci ga lahko pridobijo na spletnem portalu ZZZS ali na enoti ZZZS.