Z namenom učinkovitejšega vključevanja oseb na trg dela in v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, se za državljane tretjih držav (to so državljani držav, ki niso članice Eu, Egp, ali Švicarske konfederacije) uvede dodaten pogoj v obliki zahteve po znanju slovenskega jezika na ravni A1 (tj. vstopna raven). Za državljane Eu, Egp in Švicarske konfederacije pa se vključitev v  tečaj in izpit iz znanja slovenskega jezika na ravni A1 po novem določa kot način aktivnega iskanja zaposlitve, pri čemer bosta prva vključitev v tečaj in pristop k izpitu obvezna.

Sprememba bo začela veljati  (za državljane tretjih držav), medtem, ko sprememba za državljane Eu, Egp in Švicarske konfederacije že velja.