Samostojnim zavezancem pa zaradi izplačila nadomestila na ZZZS ni več potrebno priložiti elektronskega bolniškega lista, niti podatkov s hrbtne strani, ki jih je na bolniškem listu izpolnjevala Finančna uprava  (FURS). Samostojni zavezanci na ZZZS vložijo le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer navedejo obdobje, za katerega želijo izplčailo in svoj trr. Podatke, ki so osnova za obračun nadomestila pridobi ZZZS neposredno od FURS.