Kakšna je metoda intervjuja STAR?

Metoda intervjuja STAR je tehnika, s katero se lahko pripravite na vedenjska in situacijska vprašanja za intervju.

STAR pomeni: SITUATION/položaj/stanje, TASK/naloga, ACTION/dejanje in RESULT/rezultat . Ta metoda vam bo pomagala pripraviti jasne in jedrnate odgovore z uporabo primerov iz resničnega življenja.

Vodje zaposlovanja postavljajo tovrstna vprašanja, da ugotovijo, ali ste primerni za delo. Z uporabo strategije STAR se lahko prepričate, da v celoti odgovorite na vprašanje izpraševalca, hkrati pa pokažete, kako ste lahko premagali izzive v prejšnji zaposlitvi in bili pri tem uspešni.

Kako deluje metoda STAR?

Metoda STAR vam pomaga ustvariti zgodbo, ki ji je lahko slediti, z jasnim konfliktom in rešitvijo.  Kaj pomeni vsak del tehnike:

Situacija

Postavite izhodišče za zgodbo tako, da delite kontekst o situaciji ali izzivu, s katerim ste se soočili. V večini primerov je najbolje opisati ustrezne delovne situacije. Prav tako je nujno, da govorite o določenem primeru in ne o svojih splošnih odgovornostih.

Najmanj časa bi morali porabiti za ta del svojega odgovora, saj so anketarji bolj zaskrbljeni zaradi dejanj, ki ste jih naredili, in rezultatov, ki ste jih dobili.

S- Situacija

Postavite izhodišče za zgodbo tako, da delite kontekst o situaciji ali izzivu, s katerim ste se soočili. V večini primerov je najbolje opisati ustrezne delovne situacije, vendar je glede na količino neposredno prenosljivih izkušenj morda primerno tudi razpravljati o akademskih projektih ali prostovoljnem delu. Prav tako je nujno, da govorite o določenem primeru in ne o svojih splošnih odgovornostih.

Najmanj časa bi morali porabiti za ta del svojega odgovora, saj so anketarji bolj zaskrbljeni zaradi dejanj, ki ste jih naredili, in rezultatov, ki ste jih dobili. Delite pravo količino pomembnih podrobnosti, tako da določite dva ali tri najpomembnejše podatke, ki so potrebni, da bi anketarju dali dovolj konteksta o situaciji.

T-task / Naloga

Opišite svojo odgovornost v situaciji, pogovorite se o cilju ali nalogi, ki ste si jo zastavili. Ta korak zahteva minimalno časovno obdobje, podobno komponenti situacije. Še enkrat razmislite o točki, ki najbolje ponazarja nalogo, ki ste jo potrebovali za dokončanje.

Primer: “Kot vodja ekipe sem imel vlogo ne le zagotoviti, da je moja ekipa izpolnila naše roke, ampak tudi sporočiti pasovno širino drugim oddelkom in motivirati mojo ekipo.”

A- action / Dejanje

Pojasnite posebne ukrepe, ki ste jih sprejeli, da bi obvladali situacijo ali premagali izziv. Ta del vašega odgovora zahteva najbolj poglobljen opis, saj to v veliki meri kaže na vašo sposobnost za delovno mesto. Ugotovite in razpravljajte o nekaj najučinkovitejših korakih, ki ste jih naredili za uspeh.

V vsakem primeru je pomembno, da se osredotočite na to, kar ste storili v situaciji. Koristno si je zapomniti, da je namen delodajalca, da vas zaposli za delovno mesto in ne za vašo ekipo, zato uporabite besedo “JAZ “, da poudarite svoje posebne prispevke.

Primer: “Za boljša pričakovanja SEM vzpostavil formalni proces ustvarjalnih zahtev, ki vključuje ocene časovnice projekta. Načrtoval SEM tedenske sestanke z upravitelji računov, da bi razpravljali o pasovni širini moje ekipe in delili posodobitve napredka. Svojo ekipo SEM tudi obveščal o novih procesih.”

R- result / Rezultat

Kakšen je bil rezultat, ki ste ga dosegli s svojimi dejanji? To je tudi pomemben del vašega odziva, na katerega se morate osredotočiti. Za razpravo o rezultatih bi morali porabiti le nekoliko manj časa kot o svojih dejanjih. Odločite se, kateri so bili dva do trije najbolj impresivni rezultati, in se pogovorite o teh.

Količinsko opredelite svoj uspeh ali navedite konkretne primere učinkov vaših prizadevanj, če je mogoče. Poleg tega se pogovorite o tem, kaj ste se naučili, kako ste ob tem rasli in zakaj ste zaradi izkušenj postali močnejši.

Primer: “Še naprej bom uporabljal to strukturo,saj smo v naslednjem četrtletju skrajšali naš povprečni časovni okvir projekta za dva dni. Naučil sem se tudi, kako pomembno je jasno komuniciranje med ekipami. “

Kako uporabiti metodo STAR za pripravo na intervju

Večina vedenjskih intervjujev se bo osredotočila na različne izzive, povezane z delom, ki kažejo kritično razmišljanje in reševanje problemov, ter situacije, ki prikazujejo vodstvene sposobnosti, reševanje konfliktov in uspešnost reševanja  pod pritiskom. Spodaj je nekaj primerov vedenjskih vprašanj in nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali uporabiti metodo STAR pri odgovarjanju nanje.

Primeri vprašanj na intervjuju za zaposlitev po metodi STAR

Tu je nekaj primerov pogostih vedenjskih vprašanj, ki bi vam jih lahko zastavili med intervjujem:

 • Navedite primer, ko ste se pri delu soočili s težavo. Kako ste rešili ta problem?
 • Ste kdaj morali sprejeti neljube odločitve? Kako ste se tega lotili?
 • Opišite trenutek, ko ste bili v službi pod velikim pritiskom. Kako ste se odzvali?
 • Povej mi o vaših napakah. Kako ste se tega lotili?
 • Povejte primer, ko ste se morali težko odločiti. Kaj ste naredili?
 • Pojasnite situacijo, ko ste za priporočilo uporabili podatke ali logiko.
 • Povejte mi o času, ko se niste strinjali s svojim šefom. Kako ste to rešili?
 • Opišite čas, ko ste morali sporočiti slabe novice. Kako ti je uspelo?
 • Povejte mi, kdaj ste sodelovali z drugimi oddelki za dokončanje projekta.
 • Delite primer časa, ko niste uspeli. Kaj ste se naučili iz izkušenj?
 • Povejte mi kdaj ste si nekaj zadali in dosegli ta cilj.
 • Povej mi o tem, ko ste morali nekoga   prepričati, da naredi nekaj.
 • Opišite čas, ko ste imeli spor s kolegom. Kako ste se tega lotili?
 • Ste kdaj morali motivirati druge? Kako vam je to uspelo?
 • Povejte mi, kdaj se je nazadnje tvoj delovni dan končal, preden si lahko vse opravil.

Kako odgovoriti na vprašanje z metodo STAR (s primeri)

Tu so trije primeri, kako z uporabo metode STAR odgovoriti na priljubljena vprašanja o vedenjskem intervjuju:

Delite primer časa, ko ste se v službi soočili s težko težavo. Kako ste rešili ta problem?
Situacija: “Med maturantsko sezono sem delal kot vodja maloprodaje v veleblagovnici. Stranka je obleko kupila na spletu, tako, da so jo iz skladišča dostavili v trgovino. Eden od mojih sodelavcev je obleko po nesreči odložil na mizo, kjer jo je takoj kupila druga stranka.
Naloga: Vedel sem, da moram to napako popraviti, da se ohrani ugled podjetja.
Ukrep: Preden sem stranko poklical in ji sporočil napako, sem isto obleko našel v drugi trgovini v bližini. Uredil sem, da so ji obleko dostavili  na dom zjutraj, skupaj z zahvalno darilno kartico.
Rezultat: Stranka je bila tako hvaležna, da nam je napisala oceno zadovoljstva  odlično na našem spletnem mestu “

Opišite čas, ko ste bili v službi pod velikim pritiskom. Kako ste se odzvali?
Situacija: “Na mojem prejšnjem delovnem mestu vodje računovodstva, je eden od mojih sodelavcev dal odpoved takoj po podpisu največje stranke, ki jo je naše podjetje kdaj sprejelo.
Naloga: Čeprav sem že bil polno obremenjen z  računi, sem dobil tudi to stranko. Vedel sem, da so je veliko na kocki in če bi izgubili ta posel, ne bi dosegli svojega četrtletnega cilja.
Ukrep: Najprej sem sprejel nekaj ukrepov za zmanjšanje stresa. Nato sem skrbno ocenil in prestrukturiral svoj seznam nalog, da bi se prepričal, da lahko opravim vse svoje dolžnosti. Zaradi tega sem bil stranki popolnoma na voljo, žrtvoval pa sem tudi nekaj večerov in vikendov, ker sem sprejmal klice, dokler projekt ni bil izveden.
Rezultat: Stranka je bila tako navdušena nad mojo predanostjo, da je takoj podpisala letno pogodbo, ki je našemu podjetju prinesla 700.000 eurov.”

Povej mi o napaki, ki ste jo naredili. Kako ste se tega lotili?
Situacija:Delal sem kot pripravnik v podjetju za dogodke in bil odgovoren za naročanje cvetličnih aranžmajev za zasebni dogodek, ki ga je gostila ugledna stranka. Žal sem zmešal podatke z drugega dogodka in cvetje so dostavili na napačno mesto na drugi strani mesta.
Naloga: To sem jemal zelo resno in vedel sem, da moram hitro najti rešitev, saj smo imeli kratek rok.
Ukrep:. Šefu sem priznal svojo napako, jih obvestil o svojem načrtu in zakaj mislim, da je to najboljši način. Vzel sem zgodnji odmor za kosilo, se odpeljal na drugo prizorišče, pobral rože in jih uro pred dogodkom dostavil na ustrezno mesto.
Rezultat: Stranka ni nikoli vedela za mojo zmedo in moj šef je bil zelo hvaležen. “

Kar zadeva tovrstnih razgovorov, vam bo metoda odziva STAR pomagala pri ustvarjanju prepričljivih in jedrnatih odgovorov, hkrati pa temeljito odgovoriti na vprašanje izpraševalca. Prepričajte se le, da so vaši odgovori iskreni in dajte le odgovore s pozitivnimi rezultati.

Razmislite o tem, da svoje zgodbe zapišete in vadite, da jih izgovorite na glas, jih uredite, da bodo po potrebi kratke in jasne. Čeprav se vprašanja lahko razlikujejo, boste imeli vsaj tri do pet izkušenj, da boste lahko odgovorili samozavestno, ne glede na to, kaj vpraša izpraševalec.

Maham, Tina