Minimalna plača v letu 2023!

Nov znesek minimalne plače v Sloveniji za leto 2023 je bil nedavno objavljen. Skladno z veljavnim Zakonom o minimalni plači se minimalna plača vsako leto uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin in gospodarskimi razmerami, hkrati pa mora biti določena v višini, ki ne sme biti nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Minimalni življenjski stroški za leto 2023 so bili izračunani v oktobru 2022 in znašajo 669,83 evra.

Ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarskih razmer ter gibanja zaposlenosti, je bilo v januarju 2023 določeno novo povišanje minimalne plače za leto 2023. Tako se bo neto minimalna plača za samsko osebo brez otrok zvišala na 878,48 evra, kar predstavlja povišanje za 12,85 odstotka v primerjavi z lanskim letom. Ta znesek vključuje tudi učinek sprememb dohodninske zakonodaje.

Stroški delodajalcev se bodo zaradi povišanja minimalne plače povečali za 8,46 %, kar je manj kot medletna rast cen življenjskih potrebščin. To je zaradi učinka najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialna zavarovanja, ki je lani znašala 1.181,75 evra in je bila višja od minimalne plače.

Poleg tega bo novemu znesku minimalne plače sledila tudi ustrezna zakonsko določena prilagoditev najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov, študentov ter upokojencev. Znesek najnižje bruto urne postavke se bo predvidoma povišal iz dosedanjih 6,17 evra na 6,92 evra.

Vir: https://www.gov.si/novice/2023-01-12-dvig-minimalne-place-za-100-evrov/
Rok Cimerman, RCS kadrovski inženiring