Ali uživate v reševanju resničnih problemov in ustvarjanju pozitivnega vpliva na družbo? Za našega naročnika, zaposlimo cestnega preglednika (m/ž).

Zahtevana znanja in veščine

 • Zaželjena izkušnja s tovrstnim delom in izobrazba
 • Prijaznost
 • Delavnost
 • Veselje do dela
 • Odgovornost

Nudimo

 • Redna zaposlitev po končanem poskusnem obdobju
 • Dobro plačilo
 • Plačana malica
 • Letni dopust
 • Izplačilo regresa za letni dopust
 • Nagrade ob koncu leta

Naloge cestnega preglednika

 • ugotovi poškodbe na vozišču
 • pregleda stanje vozišča s pregledniškim vozilom
 • pregleda naprave za odvajanje voda
 • pregleda cestno opremo ter opravi nujna manjša popravila
 • pregleda urejenost prostega profila ceste in polja preglednosti
 • pregleda vse ostale elemente ceste in varovalnega pasu zaradi morebitnih kvarnih vplivov na cesto ter varnost prometa
 • opravi manjša vzdrževalna dela
 • izmeri in ugotavlja vplive vremenskih razmer na vozišče
 • opravlja preprostejša, nujno potrebna vzdrževalna dela
 • vzdržuje naprave za odvajanje voda
 • vzdržuje, popravlja ali nadomešča opremo cest ob oceni, da so potrebna vzdrževanja
 • pozna predpise, ki urejajo delo cestnega preglednika
 • pozna opremo pregledniškega vozila
 • pozna sestavne dele javne ceste
 • pozna vrste poškodb na voziščih in njihov vpliv na prometno varnost
 • pozna postopke odstranitve pokvarjenih in opuščenih vozil
 • pozna posledice opuščanja vzdrževanja
 • pozna opremo cest
 • pozna faze vodenja prometa
 • pozna vsebino in pomen banke cestnih podatkov
 • pozna postopke ukrepanja, ko opazi pomanjkljivosti na vozišču, objektih ali prometni opremi
 • prepozna vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost
 • zna oceniti obseg naplavljenega materiala pred oporniki mostov
 • pozna prosti profil ceste, polje preglednosti in pregledno bermo
 • pozna dejavnike, ki zmanjšujejo prosti profil
 • zna zagotoviti prosti profil in preglednost
 • pozna naprave in stroje za delo v cestnem svetu ter varovalnem pasu

Prijava na delovno mesto

  Prenesite vaš življenjepis ali CV

  Nova delovna mesta

  Zaposlimo kuharja (m/ž)

  Nadeni predpasnik, zalaufaj pečico in pusti svoji kreativnosti, da te popelje po kuhinjskih poteh! Zaposlimo kuharja (m/ž)!

  Natakar (m/ž)

  Zaposlitev te čaka v družinsko prijazni gostilni, kjer ne strežejo le hrane in pijače; ustvarjajo nepozabne izkušnje! Za našega naročnika iščemo natakar (m/ž), da s svojo energijo polepšaš dan njihovim

  Finančni knjigovodja – računovodja (m/ž)

  Si izkušen/-a finančni knjigovodja – računovodja? Imaš strast do ravnotežja med dobičkom in stroški? Želimo slišati tvojo zgodbo. Ne zamudi priložnosti postati gonilna sila v finančnem timu, kjer vsak obračunani