Z zaupanjem se srečujemo v vseh odnosih, prijateljskih, partnerskih, družinskih, poslovnih. Zaupanje temelji na poznavanju tistih, ki jim lahko zaupamo, na znanju in razumevanju ter na čustveni komponenti-čustvene vezi. Ali drugače zaupanje z srcem, zaupanje z glavo pa opredelijo kot kognitivno.

Zaupanje vredne osebe imajo določene sposobnosti, spretnosti, želijo delati dobro in spoštujejo načela. S takšnimi osebami si v poslovnem svetu želimo sodelovanja. Zaupanje se lahko zamaje, če so v preteklosti bile prisotne slabe izkušnje. Tuje raziskave so pokazale, da prej zaupamo moškim s širšimi obrazi, zaupanja so povezane tudi s kulturnimi razlikami.

Zaupanje v poslovnem svetu posameznik gradi na osnovi kriterijev, kot so delovne izkušnje in lastnosti. Če želimo poslovati tudi s tujimi poslovnimi partnerji, je pomembno, preučiti njihove kulture za učinkovitejše delo.

Po Cookovi in Crippsovi preglednici, so kriteriji razdeljeni na eno izmed treh področij, nanašajo se na vedenja, na kompetence  in na osebnost.

Spoznamo kako pomembno je ohranjati  in negovati komunikacijo (predstavlja ključni element pri gradnji, oblikovanju in utrditvi zaupanja), vrednote (tako kot lahko svoje vrednote določi posameznik, lahko tudi org. opredeli dejavnike, ki so zanjo pomembnejši od drugih), dobro timsko sodelovanje (to nas privede do skupinske učinkovitosti v organizaciji, rezultat je pozitivna organizacijska energija, Vedenja vodij (glede na zaznano pravično razporejanje virov , poštenosti, koliko organizacija ceni prispevke zaposlenih, na vse te načine si gradimo zaupanje v vodje), dolgoročna usmerjenost (načrtovanje poslovanja in uresničevanje organizacijske vizije, dolgoročno si lahko pomagamo pri oblikovanju zaupanja z ustrezno oblikovanim ugledom, reševanje konfliktnih situacij, primernim komuniciranjem, zunanjim videzom-blagovna znamka, z zaznano učinkovitostjo-uspešno izvedeni projekti), tvegati/zaupati(zaupati pomeni sprejeti odločitev, da sodelujemo z nekom).

 

 

 

Več si lahko preberete na povezavi spodaj…

https://www.hrm-revija.si/zakaj-potrebujemo-zaupanje-v-poslovnih-odnosih