Mobing ali ustrahovanje na delovnem mestu

Resnica je, da bodo zaposleni užaljeni zaradi različnih stvari. Vsak od nas ima poseben nabor občutljivosti, ki ga oblikujejo kultura, naravnanost in individualne izkušnje. Vsak konflikt ali prepir med sodelavci, med podrejenimi in nadrejenim še ne pomeni mobinga. Res pa je, da lahko nerazrešeni konflikti postanejo vzrok za nastanek mobinga in od tod morebiti izvira napačno razumevanje. Zato potrebujemo pravne definicije ustrahovanja, ki lahko uporabljajo deklarirani skupni standard, neodvisno od občutljivosti posameznika.

Čeprav je izraz še vedno relativno neznan, je pomembno, da prepoznate ta mobing (imenovano tudi ustrahovanje) in ukrepate za odpravo možnih učinkov tega mobinga.

Kaj je mobing/ustrahovanje na delovnem mestu?

  • namerno ciljanje na sodelavca zaradi izolacije, ponižanja ali agresije – se dogaja vsak dan, ne glede na poklic in izobrazbo.
  • nameren poskus, da bi osebo premaknili z delovnega mesta s poniževanjem, splošnim nadlegovanjem, čustveno zlorabo in terorjem.
  • ustrahovanje na delovnem mestu, šikaniranje na delovnem mestu
  • skupinsko ustrahovanje in
  • kolektivno agresijo.

Vsak od teh opisuje ustrahovanje na delovnem mestu, čeprav je pomembno omeniti, da se ta vrsta ustrahovanja lahko pojavi v številnih različnih družbenih situacijah, ne le v okolju plačane zaposlitve. Bistvo pri mobingu/ustrahovanju je dolgotrajnost, torej da ne gre za enkratni pojav. Mobing je po zakonu o delovnih razmerjih prepovedan. Dolgotrajno izvajani sistematični mobing lahko tudi trajno poslabša zdravstveno stanje delavca, kakor tudi njegovo sposobnost za delo.

Kazen za mobing na delovnem mestu

” Ta mobing izvaja »vodja« (ki je lahko vodja, sodelavec ali podrejeni). Vodja nato zbere druge v sistematično in pogosto vedenje, podobno mafiji, proti cilju.

Vodje mobinga na delovnem mestu imajo lahko osebnostne motnje, ki jih vodijo v agresijo, pogosto pa je znano tudi, da so očarljivi in ​​karizmatični. To jim omogoča, da nagovorijo druge, da se pridružijo takšnemu vedenju in nadaljujejo z vzorcem agresije in zlorabe na delovnem mestu. Nekateri, uporabljajo tudi tisto, kar imenujemo agresija v odnosih. Takrat so drugi sodelavci »proti« tarči ustrahovanja na delovnem mestu. Ta vrsta mobinga je lahko še posebej škodljiva pri delu, tako v osebnih kot poklicnih posledicah, ter lahko povzroči veliko finančnih in psihičnih stisk.

Kdo je lahko tarča mobinga na delovnem mestu?

Vsakdo je lahko tarča, vendar obstajajo nekateri trendi. Raziskave kažejo, da se mobing pojavlja v delovnih okoljih s slabo organizacijo in upravljanjem. Druga delovna mesta, na katerih je mobing pogosta, so tista z malo možnostmi za napredovanje.  Mobing je pogost tudi na področjih, ki so bila pretežno zasedena z enim spolom, vendar je začela bolj vztrajno vstopati drugega.

To pomeni, da če ste tarča mobinga, pove več o vaših delodajalcih kot o vas. Doživljanje mobinga na delovnem mestu ni vaša krivda. Pravzaprav so tarče včasih posebej izbrane, ker so odlične pri svojem delu.

Zdravstvene poseldice mobinga

Na žalost imajo tisti, ki doživljajo mobing, številne psihične in fizične posledice. Med najpogostejšimi so motnje spanja, jeza, stres, izguba koncentracije, motnje prebavnega sistema, zloraba alkohola in drog, depresija, napadi panike in nagnjenost k nasilju. Pomembno je, da poiščete strokovno pomoč, če imate katero od teh težav.

Napad na vaš ugled je boleče, vendar je mogoče premagati to. S pravo podporo lahko postanete močnejši in bolj odporni.

Kaj storiti?

Mobing je v današnjem času težko odkriti, zato je potrebno vsak najmanjši sum zabeležiti, v primeru zdravstvenih težav pa to zaupati svojemu osebnemu zdravniku.

Zdravniška dokumentacija je ena izmed ključnih za (posredno) dokazovanje mobinga.

Rešitev za učinkovito ukrepanje v primeru mobinga je veliko. Med njimi so: zavrnitev vloge žrtve, direktni nagovor napadalca, vključevanje nadrejenega, pisanje dnevnika, pritožba sindikatu, pravno svetovanje, pomoč psihologa, pomoč zdravnika in zamenjava službe.

Ukrepajte pravočasno!

Maham, Tina